Прозорість та інформаційна відкритість

 1. Копія Статуту закладу освіти
 2. Витяг з ЄДРПО, 2
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Навчальний план 2017-2018 н.р.
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у СЮН
 8. Мова (мови) освітнього процесу: українська
 9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення): вакантна посада керівника гуртка - декретна відпустка.
 10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 11. Результати моніторингу якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 13. Правила прийому до закладу освіти: повна загальна середня освіта забезпечується на безоплатній основі відповідно до стандартів освіти. Правила прийому вихованців. 
 14. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Немає коментарів: