ЮНІ ЕКОЛОГИ-КРАЄЗНАВЦІ


Керівник гуртка: Буняк Микола Михайлович
Заняття гуртка проходять на базі Рахнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  В результаті проведеної роботи  по виявленню та залученню до занять в гуртку дітей, що проявляють інтерес до вивчення оточуючого світу та практичної природоохоронної діяльності і з метою виховування в учнів почуття бережного ставлення до природи рідного краю,  розвитку їх творчості, спостережливості, вміння раціонального використання дарів природи, звички берегти в чистоті повітря, джерела води, мікроклімат кімнат навчальних закладів була сформована група учнів середнього шкільного віку в кількості 20 чоловік. Заняття гуртка проходять відповідно до календарного плану складеного згідно програми та затвердженого адміністрацією закладу.
Краєзнавство — важливий фактор морального, трудового, естетичного, екологічного і фізичного виховання учнів, який сприяє патріотичному вихованню, розширює світогляд і розвиває пізнавальні інтереси учнів, залучає до творчої діяльності, формує практичні та інтелектуальні вміння, допомагає вибрати професію. Основні зусилля гуртка «„ ЮНІ ЕКОЛОГИ-КРАЄЗНАВЦІ”»  Дунаєвецької станції юних натуралістів були спрямовані на удосконалення навчального процесу та зацікавленості учнів щодо охорони рослинного, тваринного світу та земельних ресурсів.
За період з 1 вересня по грудень 2012 року проведені такі заходи щодо організації науково-дослідної роботи гуртківців:

Навчання учнів в гуртку «ЮНІ ЕКОЛОГИ-КРАЄЗНАВЦІ» проходить по проектній технології вона створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які вони проектують у навчанні. Традиційний зв’язок «учитель-учень” змінюється на «учень-учитель”. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.
Під час вказаного періоду учнями було виконано 5 проектів:
v Вивчення рослинності;
v Вивчення геологічної будови рельєфу і корисних копалин;
v Вивчення кліматичних умов;
v Вивчення гідрологічних умов;
v Вивчення ґрунтів.

Немає коментарів: