9/13/2012

Гурток «Цікава хімія»

       Гурток «Цікава хімія» відвідують учні  8 – 10 класів.
    Головною задачею гуртка є формування у вихованців стійкого інтересу до світу речовин та хімічних перетворень, набуття необхідних практичних умінь і навичок.

Заняття у гуртку тісно пов’язані з загальноосвітнім курсом і сприяють розширенню і поглибленню знань, що отримують учні  на уроках хімії у школі,  розвивають і  закріпляють схильність до виконання хімічних дослідів.
   Обов’язковою умовою організації роботи гуртка є добровільність. І тому при знайомстві з хімією важливо зацікавити вихованців. Для цього на перших заняттях демонструються цікаві досліди:  «Вулкан  на столі», «Чи горіть цукор?», визначаємо  за яких умов це  можливо; створюємо  «морське дно», розчиняючи у воді різні солі; з’ясовуємо  чи можна водою запалити тверді речовини та інші.
   У вивченні основ хімії як експериментально-теоретичної науки особливе місце належить хімічному експерименту. За висловом М.В. Ломоносова «хімії в жодному разі навчитися неможливо, не бачивши самої практики і не беручись за хімічні операції».

На заняттях вихованці знайомляться,  дотримуючись правил техніки
безпеки, з методикою виконання загальних практичних операцій: наливання, насипання і перемішування речовин, розчинення твердих речовин у воді.
Вивчають  будову  полум’я, нагрівають різні речовини.
Очищають розчини  речовин: фільтруванням,  перекристалізацією,  перегонкою.
  Фільтрування розчину за допомогою фільтрувального паперу

Визначають  густину твердих та рідких речовин за допомогою зважування.
При ознайомленні з найважливішими класами неорганічних сполук юннати добувають  кисень розкладанням калій перманганату та досліджують його властивості:  отримують ферум (ІІ ) оксид, спалюючи  залізні ошурки, карбон (VI) оксид, спалюючи дерев’яну тріску; добувають  купрум (ІІ) оксид при прожарюванні мідного дроту та ін.
Добування  кисню
Ознайомлюючись з окисно-відновними реакціями вихованці методом  електронного балансу розставляють коефіцієнти, а також проводять досліди, за такими рівняннями хімічних реакцій:  
3CuSO4 + 2Al = 3Cu + Al2(SO4)3;
CuSO4 +   Fe = Cu + FeSO4 –  залізний цвях опускаємо у розчин мідного купоросу, через  кілька днів спостерігаємо виділення чистої  міді на залізному цвяхові, блакитний розчин мідного купоросу зникає внаслідок утворення розчину FeSO4. 
І ще, вихованці з’ясували,  якщо  розчин мідного купоросу підігріти, то реакція заміщення  протікає значно інтенсивніше.
 Блакитний розчин  CuSO4
Чиста мідь на залізному цвяхові
При вивченні теми «Вода та розчини» вихованці знайомляться з поширенням води  в природі, її  видами,  фізичними  та хімічними  властивостями, проблемами забруднення води у нашому місті. 
Вихованець гуртка Ярушинський Святослав досліджував екологічний стан  річки Тернави в районі міста Дунаївці.
Місце витоку стічних вод  ЗАТ «Дунаєвецький маслозавод» та потрапляння їх у штучно зроблено джерело річки Тернави.
Вимірювання температури  стічної води

Результати були представлені в  науковій роботі «Дослідження рівня забрудненості стічних вод Дунаєвецького маслозаводу та пропозиції щодо їх очистки», з якою він виступав на конкурсі «Всеукраїнський юнацький водний приз» в м. Київ.
Знайомляться з методикою одержання живої та мертвої води, визначають ступінь  біологічного забруднення води за допомогою розчину калій перманганату та  кислотність води з водопроводу, колодязя, джерел. 
При вивченні неорганічних та органічних кислот виявляють  кислоти в овочах та фруктах, кислому молоці за допомогою індикаторного паперу. Добувають  водень при взаємодії цинку з хлоридною  кислотою.
При вивченні розділу «Хімія в світі рослин» юннати з великим захопленням добувають природні барвники з різних рослин; виділяють хлорофіл із зелених рослин та вивчають його властивості; виявляють крохмаль в листках і у маргарині. До того ж, використовуючи йод-крохмальну реакцію з’ясовували чи не містить вершкове масло крохмаль.
Уміння розв’язувати  задачі є основним показником творчого засвоєння предмета. Крім того, розв’язування задач під час вивчення теоретичного матеріалу дає змогу значно легше розібратися і засвоїти найбільш складні питання.
На заняттях вихованці розв’язують задачі різних типів:
-         визначення формул неорганічних та органічних речовин;
-         розрахунки за рівняннями хімічних реакцій;
-         розрахункові задачі на вихід продуктів реакції, на суміші речовин;
-         розрахункові задачі на домішки
-         розрахункові задачі на визначення концентрації речовин;
-         розрахунки за термохімічними  рівняннями та інші.
На заняттях гуртка проводяться  різноманітні конкурси:
-         «Речовини та їх властивості»;
-         «В світі молекул»;
-         «У лабораторії алхіміків».
Вікторини:
-         «Хімія для допитливих»;
-         «Хімія навколо нас»;
-         «Хімія в світі рослин» та ін.

 Дуже важливо паралельно з організованим навчанням і вихованням із дітьми, що вже виявили певні інтереси і здібності при вивченні хімії,  працювати з такими підлітками, які з тієї чи іншої причини відстали в навчанні від своїх ровесників. Часто група слабовстигаючих школярів залишається без уваги з боку вчителів. А відвідуючи гурток у колишніх «невстигаючих»  не тільки виявляються стійки інтереси до знань, а і певні здібності, і  в кінцевому результаті підвищення рівня знань та стійкої потреби до самореалізації.

Багатьом вихованцям  гуртка хімія  знадобилася  при виборі майбутньої професії.
Деякі з них,  після закінчення школи,   стали студентами медичних технікумів, фармацевтами, ветеринарами, агрономами, хіміками – технологами.
Майбутній хімік

Керівник гуртка – Ярушинська Світлана Вікторівна


2 коментарі:

Anastasia сказав...

Це безкоштовно? Як можна записатися?

Bunyak сказав...

Так, Настя, усі гуртки на базі СЮН безкоштовні. Щоб записатися на гурток звернися до керівника гуртка - Ярушинської Світлани Вікторівни, її кабінет знаходиться на першому поверсі.