9/13/2012

Гурток "Основи біології"Керівник гуртка Завальська О.Д.
                                                                  Лише зрозумівши природу,
                                                                  людина зрозуміє саму себе.

Біологія - цікавий, захоплюючий світ. З її джерел дізнаємось про різноманітність тваринного світу, різнобарвність рослин, особливості людського організму.
Заняття гуртка “Основи біологіГ сприяють формуванню пізнавально інтересу до біології, розвитку практичних вмінь і навичок. Учні отримують поглиблену і цікаву інформацію.
Під час вступних занять вихованці ознайомлюються з методами в біологи, вивчають основні ознаки та рівні організації живої матерії, систематику живих організмів.
Вивчаючи тему «Біологія рослин» особлива увага приділяється відділам рослин , їх характеристикам. Також вивчаються вегетативні та репродуктивні органи рослин, їх значення. .
На гуртку проводиться велика кількість лабораторних робіт та дослідів. 
Наприклад, під час вивчення теми "Будова клітини проводили досліди по виявленню хромопластів в клітинах плоду шипшини ; лейкопласти та антоціан в клітинах шкірочки листка традесканції. Також досліджували вторинний крохмаль у різних рослин : картоплі , зернах пшениці.
РОБОТА З МІКРОСКОПОМ
По темі "Тканини" знаходили кам'янисті клітини (склероїди) в м'якуші плода груші, коленхіму в черешку листка буряка .
Проводили цікаві досліди з овочевими культурами, зокрема з помідорами.
Наприклад , такий дослід , як «Вплив підживлення на врожай помідорів».
Результати досліду оформили у трудову акцію «Дослідницький марафон», що проводилась на райСЮН.
Вихованка гуртка Яковлева Світлана взяла участь в обласному зборі юннатів з роботою «Способи розмноження кімнатних рослин» і була нагороджена подякою ХОЕНЦУМ.
ДОСЛІДИ З КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ

Під час теми “Покритонасінні” проводили заняття - рольова гра “Покритонасінні - пануючі рослини землі”.
Проводили гру В царстві Грибів , вивчали будову , різноманітність практичне значення грибів та лишайників.
Під час теми «Біологія тварин» вивчали загальні характеристики різних типів тварин , будову та значення.
Зацікавила вихованців тема «Біологія людини» , де вивчали типи тканин людини, органи та системи органів, працювали з мікроскопом.
Також на заняттях гуртка проводяться різноманітні ігри та конкурси, біологічні вікторини , поле чудес , брейн -ринг ”В світі біології та географії”, конкурс “Загадкою про рослини” , гра «Перший мільйон». Також брали активну участь в усіх заходах та конкурсах , що проводились на райСЮН.

Немає коментарів: